Mijn favorieten

Is privé echt wel zo privé??


Sinds mei dit jaar is er een nieuwe wetgeving omtrent privacy. Er is veel over gezegd en geschreven en u kon er eigenlijk niet omheen. Ook in de makelaardij moest het een en ander aangepast worden. Wij leggen u graag uit hoe wij van Rietbroek Makelaardij daarover denken en hoe onze werkwijze is aangepast.


Rechtvaardig belang

Stel: u heeft een woning bekeken en wordt enige tijd later door ons benaderd omdat wij een nieuwe koopwoning in onze portfolio hebben. Dat betekent dat wij uw gegevens bewaard hebben. Wij gaan er in alle oprechtheid vanuit dat u interesse hebt in deze volgende bezichtiging. Dit wordt rechtvaardig belang genoemd en dat mag. Echter, wij mogen u niet continue benaderen met aanbod dat voor u helemaal niet relevant is of voor andersoortige reclame. En dat doen wij dan ook niet.


Privacygevoelige informatie

Omdat u in diverse persoonlijke situaties bij een makelaar terechtkomt, zijn er nogal wat gegevens bij ons bekend die privacygevoelig zijn. Denk bijvoorbeeld aan situaties als faillissement, scheiding of overlijden. Zodra wij een transactie met u afgehandeld hebben, verwijderen wij deze gegevens. Het is immers niet meer relevant voor onze bedrijfsvoering.


Identiteitsbewijs

In het kader van de wet ter voorkoming van witwassen zijn wij als makelaar bij iedereen waar wij zaken mee doen verplicht om de identiteit vast te stellen. Vroeger werd dat gedaan door een kopie te maken van uw identiteitsbewijs. Door de nieuwe wet is hier iets in veranderd. Wij leggen uw legitimatienummer vast, de datum van uitgifte en uw geboortedatum. Hier hebben wij genoeg aan, uw Burgerservicenummer of foto is voor ons niet relevant.


Uw eigen dossier

Elk bedrijf mag geen gegevens meer bewaren die privacygevoelig zijn. U mag daarom altijd uw dossier inzien en hebt het recht om ons te vragen bepaalde gegevens te verwijderen. Het is alleen wel zo dat de wet voorschrijft dat een makelaar zaken enige tijd bewaart. In verband met fiscale regelgeving moeten wij bijvoorbeeld sommige documenten zeven tot tien jaar bewaren. We leggen u graag persoonlijk uit hoe wij met uw gegevens omgaan.

Melina Rietbroek