Mijn favorieten

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Elk jaar mag u als ouder uw kind een bedrag belastingvrij schenken. Voor 2018 is dat vastgelegd op €5.363 maximaal. Maar wist u dat het bedrag hoger is als het gebruikt wordt voor de aankoop van een woning? Dat is vooral voor starters goed nieuws. Er zitten alleen wel een aantal regels aan vast…


De grens

Uw kind heeft een prachtige woning op het oog, maar het is nét buiten budget. De woningmarkt is voor starters soms onbereikbaar. Nu is het wellicht zo dat u best iets kunt missen en bereid bent uw kind financieel bij te staan. Maar u bent een beetje bang voor het prijskaartje van de belastingdienst, dat aan een eventuele schenking hangt. Goed nieuws: in zo’n geval betaalt u over een schenking tot €100.800 geen schenkbelasting.


Op papier

Het geld mag ook gebruikt worden voor de verbouwing van een woning, of voor de aflossing van de hypotheek. Ook opstal- of erfpacht kan ermee betaald worden. Een van de voorwaarden is wel dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. De schenking moet voor de belastingdienst schriftelijk verklaard worden. Dit betekent dat u moet kunnen aantonen waar de schenking voor gebruikt is. U kunt de schenking in een overeenkomst vastleggen, echter u kunt er zelf geen extra voorwaarden aan stellen. Schenkt u nog in 2018, dan moet het bedrag uiterlijk in 2020 gebruikt zijn voor de woning. Anders moet er alsnog belasting betaald worden.


Regeltjes

Uiteraard heeft de belastingdienst nog meer regels opgesteld. Zo mag uw kind – bijvoorbeeld in het geval u gescheiden bent – ook best een bedrag van zijn andere ouder krijgen, maar voor de belastingvrije voet geldt dat de bedragen bij elkaar opgeteld worden. Ook schenkingen die de partner van uw kind krijgt van ouders moet eventueel opgeteld worden. Twijfelt u aan de haken en ogen van de belastingdienst? Vraag dan advies aan een expert. Wij helpen u graag.

Melina Rietbroek